Status på flytting til ny plattform

Nå som over 80% av kundene våre er flyttet til ny plattform med nytt Kontrollpanel, ønsker vi å oppdatere dere på fremdriften, og skissere grep som vi iverksetter nå og i umiddelbar fremtid.

Først og fremst er vi smertelig klar over at ting ikke har gått så greit som vi ønsker, og vi beklager ydmykt og oppriktig de ulempene dette har medført, og medfører. I påvente av at etterslepet på Support blir eliminert har vi stanset alle flyttinger inntil videre. Vi gjør alt som står i vår makt for å følge opp og løse hver enkelt sak. Dette er vår høyeste prioritet, og vi jobber utrettelig for å håndtere alle innkommende henvendelser via e-post, chat og telefon. 

Beslutningen om å migrere til ny plattform er ikke noe vi har tatt lett på, og er resultatet av vår forpliktelse, og engasjement, til å levere den aller beste kundeopplevelsen. Vi har investert betydelig med tid og ressurser for å forvisse oss om at overgangen markerer et positivt skille fremover, inkludert økt pålitelighet og oppetid, økt sikkerhet og ytelse og en mer intuitiv kundeopplevelse. Det nye grensesnittet vil gjøre det mulig å utføre flere oppgaver uten hjelp fra Support slik at våre kunder kan få mer gjort, raskere.

Brorparten av våre kunder har blitt flyttet raskt og sømløst. Endringer er imidlertid aldri uten utfordringer, spesielt ikke når det forstyrrer både etablerte, og ikke minst forventede, kundeopplevelser. Vi forstår at endringene har påvirket flere av våre kunder, om enn i varierende grad, og vi jobber hardt for å løse alle individuelle problemer fortløpende. For ordens skyld: data går ikke tapt i prosessen(!). 

Utdaterte PHP-versjoner støttes ikke på den nye plattformen av sikkerhetsgrunner. Selv om vi informerer berørte kunder på forhånd har enkelte nettsider dessverre opplevd problemer knyttet til PHP-oppgraderinger etter flyttingen. I disse tilfellene hjelper vi til med å diagnostisere og, så langt det er praktisk gjennomførbart, løse individuelle problemer.
 
Det har også vært tilfeller der kunder må endre DNS, eller på annen måte konfigurere tjenestene sine slik at de fungerer tilfredsstillende på den nye plattformen. Vanlige spørsmål knyttet til flyttingen og en oversikt over endringer i funksjonalitet finner du på våre hjelpesider, sammen med andre hjelpeartikler for den nye plattformen. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre kommunikasjonen vår for å veilede alle kunder gjennom overgangen – og i det daglige ellers.

Vår forpliktelse til absolutt alle kunder er urokkelig, og vi er overbevist om at den nye plattformen vil tilby overlegen ytelse og et sikrere miljø for deres tilstedeværelse på nett. Vi vil fortsette å investere betydelig med tid og ressurser for å sikre at overgangen blir til glede for alle, og vi beklager ydmykt og oppriktig til de kundene vi har skuffet underveis. 

Vi forventer at flytteprosessen ferdigstilles i løpet av de kommende ukene og månedene. Vi anerkjenner og vil forbedre områder der vi har kommet til kort, og forplikter oss til å imøtekomme forventninger og behov til alle våre kunder fremover.