Tjeneste-oppgradering: Følg linken for nærmere status vedrørende migrering, for generelle spørsmål og svar se vårt hjelpesenter.

PRO ISP gir tilbake

PRO ISP støtter flere organisasjoner med gratis hosting. Vi sponser i utgangspunktet kun veldedige og ideelle organisasjoner.

PRO ISP tilbyr gode og rimelige avtaler for skoleklasser som ønsker å benytte våre webhotell. For mer informasjon kan lærer ta kontakt med oss på salg@proisp.no.
Ungdom mot Vold har en visjon å stoppe, redusere og forebygge vold, mobbing, diskriminering, fordommer, likegyldighet og kriminalitet i samfunnet. Kunnskapsbasert forebyggende, oppsøkende sosialt arbeid og programvirksomhet utgjør Ungdom mot Volds verktøy, for å oppnå visjonen.
Norske Servicehunder er en forening for brukere av servicehunder. Formålet er å ivareta interessene til medlemmene ovenfor myndighetene i tillegg til å bidra til økt kunnskap om betydningen av servicehunder for personer med funksjonsnedsettelser av ulike typer.
Norges Førerhundforbund organiserer førerhundbrukere og deres støttespillere. De har klubber spredd over hele landet. Forbundet gir sine medlemmer tilbud om kurs og individuell oppfølging slik at de kan bruke sine førerhunder best mulig i hverdagen. De jobber også interessepolitisk for å sikre blinde og sterkt svaksyntes rett til å ferdes uhindret i samfunnet.
DigiAid er en liten internasjonal veldedig organisasjon med mål om å spre kunnskap, muliggjøre læring for barn og unge samt redusere elektronisk avfall. Vi mottar brukte pc-er, nettbrett og smarttelefoner som vi reparerer og setter i stand og setter opp som nye. Disse doneres så til gode prosjekter over hele verden.