Tjeneste-oppgradering: Følg linken for nærmere status vedrørende migrering, for generelle spørsmål og svar se vårt hjelpesenter.

Oktober statusoppdatering for flytting til ny plattform