Tjeneste-oppgradering: Følg linken for nærmere status vedrørende migrering, for generelle spørsmål og svar se vårt hjelpesenter.

Kampanje for registrering av .shop, prisjusteringer og flere nye toppnivådomener