Vi inviterer til samarbeid med videregående skoler!